Zoals je misschien weet zijn we al een tijdje bezig met het plan voor voedselbos Meristeem bij het Engelermeer. Zie ook ons artikel daarover onder projecten. Nu lijkt het project in zwaar weer te komen door een bizarre gang van zaken bij de gemeente den Bosch. In dit artikel geven we wat meer achtergrond over hoe het is gelopen en waarom we een petitie zijn gestart. Wil je meteen helpen? Teken dan de petitie.

Het begon in 2019 

Eind 2019 kondigde het GOB de Pilot Grond voor Voedselbossen aan. Dit is een aanbestedingstraject waarin het GOB wilde uitproberen of het zelf aankopen van land, en dan verpachten of verkopen voor het aanleggen van nieuwe natuur zou helpen om hun doelstellingen sneller te halen. Het blijkt namelijk best lastig te zijn in Nederland om landbouwgrond om te zetten naar natuur of natuurinclusieve landbouw.

Een paar voedselboskabouters bezocht de drukke informatiebijeenkomst en schreven uiteindelijk in met het plan Meristeem op een perceel langs de Moerputten aan de Vlijmenseweg in den Bosch. Na enige tijd stilte ontvingen we het nieuws dat de Gemeente den Bosch beide percelen uit de aanbesteding had teruggetrokken. 

Na de wijziging werden, het perceel bij het engelermeer, en een perceel aan de andere kant van de snelweg, vlakbij Fleurabeille aan de engelsedijk aangewezen om mee te doen in de pilot.

Deze nieuwe percelen waren een heel stuk groter, en er was dus een ander plan en andere financiering nodig om hierop in te schrijven. Dat lukte in eerste instantie niet, en teleurgesteld legden we ons mooie plan in de kast.

Land van ons kwam erbij

Enige tijd later belde een vrijwilliger van Land van Ons, met de vraag of wij misschien ons plan wilden uitvoeren met Land van Ons als aankopende partij. Het enthousiasme was direct terug, en we schreven gezamenlijk een nieuwe versie van het plan om in te dienen bij het GOB. We besloten om in te schrijven op het Engelermeer perceel, omdat het zo’n prachtige zichtlocatie is die recreatie, natuur, en een volkswijk verbindt. Het duurde weer een hele tijd voor we een reactie kregen. En toen die eenmaal kwam werden nog wat bedenkingen bij ons plan opgeworpen. Daarop schreven we voor de zomer van 2020 nog een versie die de bewuste bedenkingen oploste. Het plan was nu zodanig aangescherpt dat de gemeente en GOB officieus groen licht gaven.

Het water stond ons aan de voeten

Uiteindelijk kregen we eind van de zomer nog reactie van iemand van het waterschap, die zich zorgen maakte over de waterbergingscapaciteit van het perceel. De gemeente had een overstromingsgebied aangewezen voor ons voedselbos, en het waterschap Aa en Maas is nog niet zo vooruitstrevend als bijvoorbeeld waterschap de Dommel als het gaat om het erkennen van het nut van een natuurlijk systeem bij het verbeteren van de waterhuishouding. Nog even doorbijten dus.

Succes!

Een paar weken en een heleboel berekeningen later kregen we met een aangepast plan alsnog groen licht van het Waterschap. Nu kon de laatste versie van het plan (inmiddels de derde) via Land van Ons naar het GOB. Voor de zekerheid schreven we samen met John Vermeer nog een verbeterde versie. En na veel bloed zweet en tranen ontvingen we vroeg in 2021 eindelijk een gunningsbesluit van het GOB. De kogel was door de kerk!

Eindelijk konden we de vrijwilligers waarvan sommigen al bijna een jaar aan het wachten waren vertellen dat het plan echt door zou gaan. De stemming was positief, en we begonnen met de plantplannen en bodemverbeteringsplannen uit te werken. Ook hebben we stiekem al hier en daar wat op het veld gedaan om moeder natuur uit te nodigen een beetje in de juiste richting te ontwikkelen. Er groeien bijvoorbeeld bramen midden op het perceel die we graag een beetje in toom houden, en het op tijd introduceren van de juiste schimmels zorgt voor een hoop minder onderhoud later. 

Slecht nieuws

In de loop van het voorjaar begonnen we ons zorgen te maken over de voortgang binnen het ambtelijke apparaat van de verschillende overheden. Als we namelijk voor het nat wordt in het najaar niet kunnen graven, dan duurt het nog een jaar langer voor we op de plek van de waterpartij de bodem kunnen gaan vormen en gaan planten.

Eind juni kwam er slecht nieuws. De gemeente had plotseling besloten het perceel niet over te dragen. Het argument hiervoor was een oud plan van ruimtelijke ordening waar het perceel in genoemd wordt.

Aan de kaak stellen

De Bossche Groenen stelden over dit onderwerp raadsvragen.

Vraag 4

Wat is nu precies de status?

Antwoord

Het voedselbos bij het Engelermeer kan helaas op de beoogde locatie geen doorgang vinden. Die locatie is in het ‘Ontwikkelkader Zie Meer van het Engelermeer’ gereserveerd voor recreatief-toeristische ontwikkelingen. Er wordt op dit moment gezocht naar een alternatieve locatie voor dit voedselbos. Daarover treedt de gemeente in gesprek met het GOB en de initiatiefnemers.

Vraag 5

Op welke (financiële) manier helpt de gemeente Den Bosch aan de totstandkoming van dit voedselbos? En welke mogelijkheden ziet u nog meer?

Antwoord

Het idee voor het voedselbos op de oorspronkelijke locatie zou volledig gefinancierd worden door het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de initiatiefnemers. Het idee was ook dat de gemeente de grond zou verkopen aan het GOB. Voor een eventuele alternatieve locatie zoeken we opnieuw naar maatwerk rondom eigendom en financiering in overleg met betrokkenen.

Als de gemeente dit besluit doorzet kunnen we weer opnieuw beginnen. En nog erger is dat de geboekte winst op het gebied van koolstofopslag en biodiversiteit verloren zal gaan door projectontwikkeling.

Dat vinden de initiatiefnemers niet acceptabel, en daarom is er deze petitie gestart. Wij hopen dat jij ons ook wil steunen door het ondertekenen en delen van de petitie. In de huidige staat van onze leefomgeving is het júist belangrijk dat we meer groen ontwikkelen waar mensen kunnen recreëren én echt voedsel voor de omgeving groeit. Het is niet het een of het ander, maar juist allebei tegelijk! Dus steun ons en houdt de gemeente aan hun toezegging!