Diensten

Voedselbos Ontwerp

Vlekkenplan / Vier elementen analyse

De Voedselboskabouters hebben de ‘Vlekkenplan’ sessie ontwikkeld om structuur aan te brengen in de chaos. Dit hulpstuk wordt gebruikt om het uiteindelijke voedselbos daadwerkelijk vorm te geven. De verschillende ‘vlekken’ vertegenwoordigen bestaande bebouwing, al aanwezige bomen, struiken, bestrating en andere landschapselementen en hoogteverschillen in het perceel waar het voedselbos aangelegd gaat worden.

Een vlekkenplan sessie is een logisch gevolg van de 4-elementen analyse. Daarin worden de eerste stappen gezet richting een voedselbos. De vier elementen (aarde, water licht en vuur) hebben elk hun eigen betekenis en waardering en zijn belangrijk om mee te nemen in een vlekkenplan sessie. Uit de 4-elementen analyse volgt een beeld van wat er zal blijven, wat mag veranderen en wat mag worden toegevoegd.

Beplantingsplan

Wanneer het vlekkenplan goed aansluit bij jullie wensen, wordt een gedetailleerd plan opgesteld voor de bomen- en plantlagen, die ook bij het wensenpakket passen. In dit ontwerp wordt precies aangegeven welke beplanting waar geplaatst gaat worden. Eerst zal er een beplantingsplan van de grote structuurbomen en planten gemaakt gaan worden. Daarna, mits gewenst kan er een tweede plan worden gemaakt voor de kruidlaag en de klimmers. Dit wordt toegevoegd aan het vlekkenplan en vormt het Beplantingsplan. Klanten ontvangen een adviesrapport met daarin de lijst met voorgestelde planten en waar ze moeten komen en waarbij de voorgestelde structuur in het beplantingsplan tot uiting komt.

Voedselbos Aanleg

Voorbereiding

Om tot de uiteindelijke aanleg van 'n voedselbos te kunnen komen zullen er altijd voorbereidingen moeten worden gedaan. Denk hierbij aan het verwijderen van overtollige/gevaarlijke bomen, het verbeteren van de grondwaterstand (waar mogelijk), het verbeteren van de bodemgesteldheid, het uitzetten van eventuele waterpartij, het plaatsen van hekken, hagen en/of houtopstanden, het uittekenen en markeren van paden enz enz.


Grondwerk

Dit wordt in 99% van de gevallen uitbesteed aan andere bedrijven die beschikken over de juiste apparatuur voor groot grondverzet.

Plant aankoop

Is er een overeenkomst om een voedselbos aan te leggen, dan hebben de Voedselboskabouters ook de mogelijkheden om in plantmateriaal te voorzien.

Voedselbos Onderhoud

Snoeien

Vooral fruitbomen hebben baat bij vormsnoei. De Voedselboskabouters hebben specialisten in huis met ruime ervaring in het snoeien van diverse fruitbomen. Het 'trainen' van fruitbomen om een bepaalde vorm aan te nemen die ideaal is voor goede vruchtzetting behoort ook tot de mogelijkheden.

Voedselboswachter

Beginnend voedselbeheerders zitten misschien wel vol met vragen over hun voedselbos. Loopt het allemaal wel zoals het bedacht was? Hiervoor hebben de Voedselboskabouters de Voedselboswachter in het leven geroepen die, op regelmatige tijden 'n ronde doet door het voedselbos en veranderingen (positief of negatief) noteert en bespreekt met de eigenaren, projectspin en ontwerper van het voedselbos om eventuele aanpassingen op een tijdige wijze uit te laten voeren.

Toevoegingen in het landschap

Workshop Hugelbed

Een hugelbed is de ideale manier om een voedselbos te verfraaien en tegelijkertijd van overtollig houtig materiaal af te komen. Het zorgt voor afwisseling in de hoogte van het voedselbos en tevens voor een waterbuffer waar planten in de zomer van kunnen profiteren.

Tuin Meubilair

De voedselboskabouters ontwerpen en bouwen tuin meubilair voor klanten van materialen uit het lokaal aangelegde voedselbos. Daarmee wordt plek in het voedselbos gerealiseerd om tot rust te komen en te genieten van de omgeving.

Boomhutten

Een boomhut is een droom. De fantasie slaat op hol bij het idee om 'n plekje te hebben dat niet bereikbaar is voor iedereen, waar je lekker je eigen ding kunt doen, zonder dat er priemende ogen meekijken. Er worden zelfs televisie programma's over gemaakt. De voedselboskabouters hebben ervaring in het bouwen van boomhutten.

Workshop Wilgendomes

Een plekje om even rustig uit te rusten, omgeven door groen, uit de zon, een wilgendome is iedere keer weer uniek, want het is een levend bouwwerk. De workshop Wilgendome wordt gegeven in het voorjaar bij voldoende materiaal ter plekke.

Vlechtheggen

Vlechtheggen zijn unieke landschapselementen die een biodiversiteitsbom in uw voedselbos tot ontploffing brengt. Traditioneel aangelegd als methode om voedingsstoffen uit de Maas te filteren tijdens hoogwater (meestal in de winter), zijn vlechtheggen vooral terug te vinden rond Cuyck (Noord-Brabant / Limburg). Maar, de methode van afscheiding met doornig, levend materiaal zal ook op andere plaatsen zeker niet misstaan. Planten als meidoorn, sleedoorn, egelantier, hondsroos geeft een voedselbos een prachtig aanzicht dat veedicht is en gewaardeerd wordt door vogels en insecten en ander wild. De voedselboskabouters kunnen u begeleiden in de aanleg en het onderhoud van een vlechtheg, oude restanten van een reeds bestaande heg revitaliseren of het gehele werk uit handen nemen. Het aanleggen van een vlechtheg kost, alles bij elkaar ongeveer 5 jaar, tenzij er al geschikt plantmateriaal aanwezig is om mee te vlechten.