Diensten

De Voedselboskabouters hebben alle kunde en vaardigheden in huis om jou volledig te ontzorgen in alle aspecten van het bouwen van voedselbossen: van ontwerp tot de uitvoering van de aanleg van een voedselbos. Er wordt rekening gehouden met de volgende 12 stappen wanneer je, jouw land wilt omtoveren in een voedselbos.

Stap 1: Intake

In de intake hebben we het eerste kennismakingsgesprek om te kijken wat jouw wensen zijn en misschien al een eerste indruk van jouw land op te doen. Bij de intake is het belangrijk om erachter te komen of onze diensten en manier van werken bij elkaar passen en dus ook te kijken of we daadwerkelijk door willen naar de ontwerp stap.

Stap 2: Ontwerpsessies

Als de intake goed verlopen is en er besloten is om met elkaar door te gaan zullen de ontwerpsessies gaan volgen. Dit zijn sessies waarbij we samen met jou kijken hoe het voedselbos eruit moet zien. Ook kijken we naar wat de beste manieren zijn om het systeem zo optimaal mogelijk te maken, om te voldoen aan de wensen en mogelijkheden van het land.

Stap 3: Vergunningen/subsidies aanvragen

Voor sommige structuuronderdelen is een vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan groot grondverzet of bebouwing.. Aangezien een vergunning aanvragen tijd kost zal dit ook de planning van het aanleggen beïnvloeden. Het is dus belangrijk dat het vroeg in het proces duidelijk is welke vergunningen aangevraagd moeten worden en wat de aanvraag precies ingaat houden.

Ook is de aanvraag van subsidies belangrijk omdat dit het budget kan beïnvloeden en daarmee dus ook de uitvoering. De subsidies moeten dan ook vroeg in het project aangevraagd worden en de Voedselboskabouters kunnen jou hiermee helpen.

Stap 4: Rolverdeling en werkafspraken

Aangezien het aanleggen van een voedselbos een lange termijn project is, is het belangrijk dat er een duidelijke rolverdeling is over wie waarover beslist ten aanzien van het kappen, snoeien en uitvoeren van grondverzet. Hierdoor kan er op zo’n efficiënt mogelijke manier gewerkt worden en wordt er niet per ongeluk iets veranderd aan het systeem wat negatieve gevolgen heeft.

Stap 5: Zaag of snoeiwerk (indien nodig)

Mocht je al in het bezit zijn van een bos of land, wat langere tijd niet onderhouden is, dan kan het zijn dat er eerst onderhoud aan gepleegd moet worden in de vorm van snoei en zaagwerk. Ook is het soms handig om ruimte te maken voor paden en relaxplekken.

Stap 6: Paaltjes plaatsen en paden maken (indien nodig)

Wanneer het ontwerp in grove lijnen klaar is kan er begonnen worden met het aangeven van waar de paden moeten komen, waar ongeveer geplant gaat worden en waar, mits opgenomen in het ontwerp, een waterpartij of verhoging gaat komen.

Welke planten dan precies geplant gaan worden zal dan nog work in progress zijn, aangezien het aanleggen van een voedselbos ook een organisch process is waarbij er aldoende nog zaken aangepast of geoptimaliseerd worden.

Stap 7: Hekken plaatsen (indien nodig)

Staan er geen hekken rond het land dan is het soms aan te raden om hekken te plaatsen. Bijvoorbeeld als het land gelegen is op een plek waar zich veel wild bevindt, of waar veel mensen recreëren. Herten en zwijnen kunnen namelijk een jong voedselbos beschadigen.

Stap 8: Grondverzet (indien nodig)

Hoogstwaarschijnlijk zal er wat grondverzet geplaatst moeten worden om op de juiste plekken een ophoging te maken. Dit om een optimaal klimaat voor bepaalde planten te creëren. Al kan dat ook zijn om andere redenen, bijvoorbeeld de aanleg van een waterpartij. Dit zal tijdens de ontwerpsessie duidelijk worden.

Stap 9: Waterpartij (indien meegenomen in ontwerp)

Een waterpartij heeft voordelen voor een voedselbos en zal hoogstwaarschijnlijk de opbrengst van het bos verhogen.

Stap 10: Beplanting

De beplanting zal ook al eerder plaatsvinden door middel van bijvoorbeeld de verplaatsing van planten die al op het terrein groeien. De grote beplanting zal echter pas plaatsvinden wanneer zowel het seizoen geschikt is als het grove werk gedaan is zodat de planten niet meer per ongeluk beschadigd raken.

Stap 11: Optimalisering en onderhoud

Het aanleggen van een voedselbos gebeurt op basis van de permacultuur methodes. Daarmee zullen er dus ook tijdens de aanleg nog aanpassingen of veranderingen gemaakt worden aan het ontwerp. Tijdens het werken kun je achter meer optimale of meer gewenste manieren komen om het systeem zo gezond en goed mogelijk te maken.

Stap 12: Social media en business model (optioneel)

De Voedselboskabouters hebben ervaring met het promoten van voedselbossen en het creëren van een rendabel business model. Wij kunnen jou dus helpen met je social media marketing en het opzetten van een rendabel business model.