Waarom we meer stikstof nodig hebben in de landbouw

Koolstof opslaan is belangrijk, daar zijn we het (bijna) allemaal wel over eens lijkt het. Maar hoe dan, daar is nog veel discussie over. Nu blijkt dat stikstof een sleutelrol speelt in het opslaan van koolstof, dus is het nodig om het daar ook weer eens over te hebben. Maar het stikstofprobleem, wie is er niet moe van? Maar toch hebben we in de nederlandse bodems geen overschot, maar een tekort aan stikstof. Klinkt gek, is toch waar. Hoe zit dit, en wat zouden we moeten doen? Lees het artikel en laat ons weten wat je erover denkt!

Een nieuwe klimaat studie komt met een opmerkelijk resultaat: de opslagcapaciteit van landvegetatie wordt overschat doordat er geen rekening wordt gehouden met de invloed van stikstof.

national-cancer-institute-rHfsPolwIgk-unsplash
national-cancer-institute-rHfsPolwIgk-unsplash

Doordat de concentratie kooldioxide in de lucht is toegenomen, is er op satellietbeelden te zien dat de aarde groener wordt. Dat komt doordat planten bij hogere concentratie co2 makkelijker fotosynthese kunnen doen. Dat is op zich goed nieuws, maar nu komen we er helaas achter dat het effect kleiner is dan gedacht.

Zoals iedere boer weet groeien planten harder als je ze goed bemest. Dat lijkt in directe tegenspraak met al het gedoe over stikstof, maar het zit net een beetje genuanceerder dan de trekkerhooligans van het agrarisch grootkapitaal ons willen wijsmaken.

gayatri-malhotra-97QHjWVZmyw-unsplash
gayatri-malhotra-97QHjWVZmyw-unsplash

Voor de meeste natuur is veel stikstofdepositie (zure regen enzo) helemaal niet fijn. Door die extra bemesting en verzuring gaan eerst de stikstofmonsters zoals bramen overheersen, en uiteindelijk gaat het bodemleven eraan en verliest het ecosysteem netto koolstof aan de lucht in de vorm van co2.

Je kunt hier meer over lezen in ons artikel over de stikstofkringloop.

Het stikstof(depositie)overschot wat we nu wereldwijd hebben leidt dus gemiddeld wel tot snellere groei van planten, maar het leidt op de lange termijn niet tot gezondere natuur die veel koolstof lange termijn kan opslaan. De meststoffen die debet zijn aan dit overschot worden bovendien vooral geproduceerd met grote hoeveelheden fossiele brandstof.

sean-foster-WOJazEMoUKQ-unsplash
sean-foster-WOJazEMoUKQ-unsplash

Als we de agroindustrie weten te stoppen, en daarmee het stikstof(depositie)probleem verholpen is, daalt het aanbod van bemesting, en gaat de vergroening langer duren. Het klimaatprobleem lost de natuur dan dus langzamer op.

Wat kunnen we nu doen in de landbouw om hier wat aan te doen?

Stikstofbinders to the rescue!

Voedselbosontwerpers hebben allemaal de mond vol over stikstofbinders. Die zijn belangrijk, omdat een voedselbossysteem niet afhankelijk wil zijn van externe inputs en dierlijke mest (er zijn natuurlijk dieren welkom in het voedselbos, maar die leven dan in een gesloten kringloop).

Om voldoende stikstofverbindingen in de bodem te hebben voor de groei zijn de voedselproducerende planten in het voedselbos dus volledig afhankelijk van stikstofbinders.

irina-iriser-4bRLJ4G0ISw-unsplash
irina-iriser-4bRLJ4G0ISw-unsplash

Het mooie van deze stikstofbinders is dat ze ook het vermogen van de bodem om via microorganismen om koolstof langdurig op te slaan vergroten. Om hier meer over te leren kun je de lezingen van Francesca Cotrufo op youtube kijken. Deze heeft bijna alle belangrijke informatie, maar het is wel een beetje taaie kost helaas.

Heel kort door de bocht stelt ze dat door holistische landbouw en vooral door verstandig met stikstof om te gaan, de hoeveelheid koolstof in de bodem toeneemt.

markus-winkler-HeqXGxnsnX4-unsplash
markus-winkler-HeqXGxnsnX4-unsplash

Plant dus allen meerjarige stikstofbinders!

Heb je moeite met kiezen, neem dan gerust contact op, dan helpen we je graag.