Planting trees

Een voedselbos aanleggen

Tijdens de aanleg van een voedselbos is het belangrijk om slim samen te werken met de natuur. De hoveniers, boomverzorgers en vrijwilligers weten hoe ze met de bodem en de bestaande vegetatie om kunnen gaan om het ontstaan van het voedselbos zo min mogelijk af te remmen. Je kunt dus met een gerust hart het werk aan hen overlaten.

Nadat de ontwerpfase succesvol is afgerond, begint de realisatiefase en kunnen we beginnen met het voedselbos aanleggen. We starten met het werken aan eventuele bodemverbetering of ‘opschonen’ van het bos. Het is belangrijk dat de structuur van het voedselbos goed wordt uitgezet over het perceel, waarbij we soms ter plekke nog (kleine) aanpassingen doen. Hierna kan gestart worden met het grondwerk en het plannen en organiseren van plantdagen. Door bij de plantdagen andere mensen uit te nodigen, kun je de sociale cohesie en betrokkenheid bij je voedselbos vergroten. Een voedselbos aanleggen wordt op deze stapsgewijze manier beheersbaar en blijft het proces overzichtelijk. Voedselbosprojecten worden bij ons begeleid door een ‘spin’, die je helpt om jouw voedselbosproject goed te managen. Zo blijft een voedselbos aanleggen ook een plezierige activiteit, waarbij je het gewenste werk uit de handen genomen wordt!

Plantgoed bestellen

Nadat het ontwerp helemaal klaar is, kan een start worden gemaakt met de aanleg. Een onderdeel van de aanleg is het verkrijgen van alle planten die je wilt gaan planten. Het kan soms best lastig zijn om bepaalde planten te verkrijgen. Daarnaast is het meestal een flinke klus om de plantlijsten zo te maken dat de kweker het allemaal goed begrijpt en je ook daadwerkelijk krijgt wat je graag wilt. Om deze reden hebben wij een inkoop service ontwikkeld.

Wij hebben een netwerk van geselecteerde kwekers waar wij onze planten bij inkopen. Door onze goede relaties hebben we extra grote kans om bepaald (bijzonder) plantgoed te bemachtigen.

Door goed op te hoogte te zijn van jouw ontwerp, kunnen we zo goed mogelijk rekening houden met jouw wensen en voorkeuren. Sommige voedselboseigenaren willen graag heel jong plantgoed, terwijl anderen liever wat grotere exemplaren willen, om al vroeger en meer te kunnen oogsten.

Het plantgoed leveren wij netjes opgekuild, voorafgaand aan de plantdag af, zodat alles tijdig aanwezig is. De overige plantmaterialen nemen wij meestal mee op de plantdag zelf. De kosten voor het inkopen zijn afhankelijk van de hoeveelheid en diversiteit van het gewenste plantgoed. 

Structuurelementen uitzetten

Voordat je alles gaat planten, moeten de paden, eventuele waterpartij en de andere structuurelementen goed uitgezet worden op het perceel. Op een groot perceel vanaf een tekening een structuur uitzetten, kan best een hele taak zijn. Het is belangrijk dat dit goed gebeurt, omdat de ruimte van alle structuurelementen in het plan goed op mekaar is afgestemd. De tijd die het uitzetten in beslag neemt, is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het perceel en de complexiteit van het ontwerp. Het uitzetten doen we bij voorkeur met minimaal 2 voedselboskabouters. Voor een halve dag uitzetten met
2 voedselboskabouters (inclusief bestudering van het plan) rekenen we
€ 500,- (ex. btw. op basis van max. 30 min reistijd). 

Structuurelementen aanleggen

Nadat de structuurelementen zijn uitgezet, kunnen deze worden aangelegd. Wij kunnen dit in zijn geheel of deels voor je organiseren. De aanpak en kosten van de aanleg ligt erg aan het structuurelement. Het aanleggen van een waterpartij brengt andere kosten met zich mee dan het inzaaien van bijvoorbeeld graspaden. Wij kunnen samen met je kijken wat er precies moet gebeuren en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Hier maken we een passende offerte bij. 

Beplantingsplan uitzetten

Nadat de structuurelementen zijn aangelegd, kan het beplantingsplan met behulp van paaltjes worden uitgezet in het veld of bos. Alle paaltjes worden gelabeld, zodat op de plantdag de juiste bomen op de juiste plek worden gezet. Bij het uitzetten in het veld, worden soms nog kleine aanpassingen gedaan in het plan. Het uitzetten doen we bij voorkeur met minimaal 2 voedselboskabouters. Voor een halve dag uitzetten met 2 voedselboskabouters (inclusief bestudering van het plan) rekenen we € 500,- (ex. btw. en op basis van max. 30 min reistijd).

Plantdag voorbereiden

Het organiseren van een plantdag, vraagt een heldere planning en communicatie met alle betrokkenen. Coördinatie van plantmaterialen, catering en de juiste plantexpertise op de plantdag zelf; alles moet goed geregeld zijn. Wij kunnen hierbij een ondersteunende rol vervullen en dit je zelfs geheel uit handen nemen. Hiervoor maken we meestal een draaiboek.

Als je een groot perceel wilt aanplanten, dan kan het handig zijn om daar vrijwilligers bij te betrekken. Je leert zo meer mensen met dezelfde interesse kennen en vaak ontstaan er mooie contacten en samenwerkingen. Wij beschikken over een grote pool van vrijwilligers die zich bij ons hebben aangemeld om te helpen bij plantdagen. Ook hebben wij ervaring met het werven van vrijwilligers via social media en andere kanalen. Het werken met vrijwilligers zorgt mede voor een leuke promotie en bekendheid van je voedselbos. De kosten hiervoor worden in overleg bepaald. Neem contact op voor meer informatie.

Op de plantdag zelf

De plantdag moet dus goed voorbereid en georganiseerd zijn. We werken hiervoor meestal met een draaiboek. Op een plantdag moet nog veel worden gecoördineerd. De vrijwilligers moeten precies weten wat waar te planten en daarnaast een goede plantinstructie krijgen. Wij helpen graag met het begeleiden van de vrijwilligers en het garanderen dat de planten netjes en op de juiste plek worden gezet. 

Het kan ook zijn dat je liever niet met vrijwilligers werkt, maar gewoon dat de planten netjes en door professionals gezet worden. Ook hierbij kunnen we je helpen. Voor begeleiding door 2 voedselboskabouters van een plantdag met vrijwilligers, rekenen we € 995,- (ex. btw. op basis van max. 30 min reistijd). Voor een halve dag vakkundig aanplanten door 2 voedselboskabouters rekenen we € 350,- (ex. btw. en op basis van max. 30 min reistijd). Het is daarbij prettig het beplantingsplan van tevoren goed is uitgezet. Indien gewenst kunnen we daar ook een rol in spelen. Zie hiervoor ‘Beplantingsplan uitzetten’ hierboven.