Planting trees

Een voedselbos aanleggen

Tijdens de aanleg van een voedselbos is het belangrijk om slim samen te werken met de natuur. De hoveniers, boomverzorgers en vrijwilligers van de voedselboskabouters weten hoe ze met de bodem en de bestaande vegetatie om kunnen gaan om het ontstaan van het voedselbos zo min mogelijk af te remmen. Je kunt dus met een gerust hart het werk aan hen overlaten.

Nadat de ontwerpfase succesvol is afgerond, begint de realisatiefase en kunnen we beginnen met het voedselbos aanleggen. We starten met het werken aan eventuele bodemverbetering, het versnellen van de successie, of juist iets terug te zetten door bosdunning in het geval van een bestaand bos. Het is belangrijk dat de hoofdstructuur van het voedselbos goed wordt uitgezet over het perceel, waarbij we soms ter plekke nog (kleine) aanpassingen doen. Hierna kan gestart worden met het grondwerk en het plannen en organiseren van plantdagen. Door bij de plantdagen andere mensen uit te nodigen, kun je de sociale cohesie en betrokkenheid bij je voedselbos vergroten. Een voedselbos aanleggen wordt op deze stapsgewijze manier beheersbaar en blijft het proces overzichtelijk. Voedselbosprojecten worden bij ons begeleid door een ‘spin’, die je helpt om jouw voedselbosproject goed te managen. Zo blijft een voedselbos aanleggen ook een plezierige activiteit, waarbij je het gewenste werk uit de handen genomen wordt!

Plantgoed bestellen

Nadat het ontwerp helemaal klaar is, kan een start worden gemaakt met de aanleg. Een onderdeel van de aanleg is het verkrijgen van alle planten die je wilt gaan planten. Het kan soms best lastig zijn om bepaalde planten te verkrijgen. Daarnaast is het meestal een flinke klus om de plantlijsten zo te maken dat de kweker het allemaal goed begrijpt en je ook daadwerkelijk krijgt wat je graag wilt. Om deze reden helpen we klanten vaak met het inkopen.

Standaard ontwerptarief: €60/u ex btw

Ons standaard ontwerperstarief is €60/u ex btw. soms maken we vaste prijsafspraken voor specifieke diensten.

Wij hebben een netwerk van geselecteerde kwekers waar wij onze planten bij inkopen. Door onze goede relaties hebben we extra grote kans om bepaald (bijzonder) plantgoed te bemachtigen.

Door goed op te hoogte te zijn van jouw ontwerp, kunnen we zo goed mogelijk rekening houden met jouw wensen en voorkeuren. Sommige voedselboseigenaren willen graag heel jong plantgoed, terwijl anderen liever wat grotere exemplaren willen, om al vroeger en meer te kunnen oogsten.

Het plantgoed leveren wij liefst netjes opgekuild, voorafgaand aan de plantdag af, zodat alles tijdig aanwezig is. De overige plantmaterialen nemen wij meestal mee op de plantdag zelf. De benodigde tijd voor het inkopen zijn afhankelijk van de hoeveelheid en diversiteit van het gewenste plantgoed. 

Structuurelementen uitzetten

Voordat je alles gaat planten, moeten de paden, eventuele waterpartij en de andere structuurelementen goed uitgezet worden op het perceel. Op een groot perceel vanaf een tekening een structuur uitzetten, kan best een hele taak zijn. Het is belangrijk dat dit goed gebeurt, omdat de ruimte van alle structuurelementen in het plan goed op mekaar is afgestemd. De tijd die het uitzetten in beslag neemt, is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het perceel en de complexiteit van het ontwerp. Het uitzetten doen we bij voorkeur met minimaal 2 voedselboskabouters.

Structuurelementen uitgezet op het perceel vanaf €500 ex. BTW

Voor een halve dag uitzetten met twee voedselboskabouters kunnen we een simpel ontwerp van ongeveer één hectare uitzetten. Dat kan voor €500, op basis van €60/u ex. btw ontwerptarief. De meeste voedselbosontwerpen zijn ingewikkelder, en zeker als het terrein al begroeid is kan het rondlopen of klimmen wat meer tijd vragen. Dat schatten we vooraf samen in, na terreinobservatie en bestudering van het plan. Desgewenst maken we vooraf een vaste prijsafspraak.

Structuurelementen aanleggen

Nadat de structuurelementen zijn uitgezet, kunnen deze worden aangelegd. Wij kunnen dit in zijn geheel of deels voor je organiseren. Door ons grote netwerk kunnen we veel verschillende structuren aanleggen, daar waar we machinale hulp nodig hebben werken we graag samen met lokale loonwerkers.

Structuurelementen aanleggen vanaf €25/u ex BTW.

De aanpak en kosten van de aanleg ligt erg aan het structuurelement. Het aanleggen van een waterpartij brengt andere kosten met zich mee dan het inzaaien van bijvoorbeeld graspaden. Wij kunnen samen met je kijken wat er precies moet gebeuren en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Hier maken we een passende offerte bij. Mochten de kosten een probleem zijn dan zoeken we graag een oplossing door een workshop te organiseren, of samen met vrijwilligers te werken. Zo betaald de klant vaak met een dienst in plaats van met geld.

Beplantingsplan uitzetten

Nadat de structuurelementen zijn aangelegd, kan het beplantingsplan met behulp van paaltjes worden uitgezet in het veld of bos. Bij een niet triviaal ontwerp is het uitzetten van de het beplantingsplan is een van de belangrijke stappen voordat we een plantdag gaan organiseren.

We markeren het terrein zodanig dat op de plantdag de juiste bomen op de juiste plek worden gezet. Bijvoorbeeld door op elke plantplek een paaltje met een label neer te zetten. Bij het uitzetten in het veld, worden soms nog kleine aanpassingen gedaan in het plan. Het uitzetten doen we net als bij het structuurontwerp bij voorkeur met minimaal twee voedselboskabouters.

Beplantingsplan uitgezet in het veld vanaf € 500,- ex. btw.

Voor een halve dag uitzetten met 2 voedselboskabouters (inclusief bestudering van het plan) rekenen we € 500,- (ex. btw. en op basis van max. 30 min reistijd). Dat is genoeg voor een eenvoudig plan van een hectare. Vaak is meer tijd nodig, dat schatten we desgewenst van tevoren in en we maken een prijsafspraak

Plantdag voorbereiden

Het organiseren van een plantdag, vraagt een heldere planning en communicatie met alle betrokkenen. Coördinatie van plantmaterialen, catering en de juiste plantexpertise op de plantdag zelf; alles moet goed geregeld zijn. Wij kunnen hierbij een ondersteunende rol vervullen en dit je zelfs geheel uit handen nemen. Hiervoor maken we meestal een draaiboek.

Als je een groot perceel wilt aanplanten, dan kan het handig zijn om daar vrijwilligers bij te betrekken. Je leert zo meer mensen met dezelfde interesse kennen en vaak ontstaan er mooie contacten en samenwerkingen. Wij beschikken over een grote pool van vrijwilligers die zich bij ons hebben aangemeld om te helpen bij plantdagen. Ook hebben wij ervaring met het werven van vrijwilligers via social media en andere kanalen. Het werken met vrijwilligers zorgt mede voor een leuke promotie en bekendheid van je voedselbos. De kosten hiervoor worden in overleg bepaald. Neem contact op voor meer informatie.

Plantdag goed geregeld voor €60/u ex BTW.

We zorgen samen dat de plantdag tot in de puntjes geregeld is. Afhankelijk van hoe we het werk verdelen –je wilt natuurlijk ook graag zelf meedoen!– zal de prijs variëren. In overleg spreken we vooraf een budget af als je dat wilt.

Op de plantdag zelf

De plantdag moet dus goed voorbereid en georganiseerd zijn. We werken hiervoor meestal met een draaiboek. Op een plantdag moet nog veel worden gecoördineerd. De vrijwilligers moeten precies weten wat waar te planten en daarnaast een goede plantinstructie krijgen. Wij helpen graag met het begeleiden van de vrijwilligers en het garanderen dat de planten netjes en op de juiste plek worden gezet. 

Het kan ook zijn dat je liever niet met vrijwilligers werkt, maar gewoon dat de planten netjes en door professionals gezet worden. Ook hierbij kunnen we je helpen.

Het is prettig als

Alles netjes en vakkundig geplant vanaf €350 ex. BTW

Voor begeleiding door 2 voedselboskabouters van een plantdag met vrijwilligers, rekenen we € 995,- (ex. btw. op basis van max. 30 min reistijd). Voor een halve dag vakkundig aanplanten door 2 voedselboskabouters rekenen we € 350,- (ex. btw. en op basis van max. 30 min reistijd).

het beplantingsplan van tevoren goed is uitgezet. Indien gewenst kunnen we daar ook een rol in spelen. Zie hiervoor ‘Beplantingsplan uitzetten’ hierboven.